Dioxy Activ Supra 1L

Manikirshop

Regularna cena 1,080.00 RSD

Takse uključene. Shipping izračunato na kraju porudžbine.

Dioxy Activ Supra gotov radni rastvor je sredstvo za brzu i efikasnu dezinfekciju radnih površina, podova, zidova, plafona, sanitarija, pribora, aparata i opreme u prehrambenoj industriji, zdravstvu, veterinarskim objektima (za dezinfekciju svih radnih površina i opreme za držanje, hotelijerstvu, ugostiteljstvu, domaćinstvima, školama, predškolskim ustanovama, salonima za lepotu, u unutrašnjosti prevoznih sredstava i u drugim javnim objektima. Pri kontaktnom vremenu od 30 sekundi uništava mikroorganizme: Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Bacillus cereus i Candida albicans.

Namenjen je za opštu i profesionalnu upotrebu.
Aktivna supstanca:
Hlor-dioksid (CAS: 10049-04-4).........0,05 g/l

Količina u pakovanju 1L.
Uputstvo za upotrebu:

Dioxy Activ Supra gotov radni rastvor je rastvor spreman za upotrebu („ready to use“). Proizvod naneti direktnim naprskavanjem pomoću boce sa raspršivačem na prethodno oprane površine mašina, aparata, opreme, pribora, radnih površina, podova, zidova, plafona, unutrašnjosti prevoznih sredstava i sanitarija ili ručno pomoću proizvodom nakvašene krpe ili mopa, tako da tretirane površine budu prekrivene tankim slojem tečnosti. Po nanošenju ostaviti da odstoji potrebno kontaktno vreme (30s). Nakon upotrebe nije potrebno ispiranje. Proizvod koristiti po potrebi, jednom ili više puta dnevno u zavisnosti od mikrobnog onečišćenja površina koje je potrebno dezinfikovati.

Sredstvo na bazi hlor dioksida preporucujemo jer nije štetno tj.nije moguće otrovati se sa njim.

Mere predostrožnosti: Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda;

Čuvati van domašaja dece; Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.
Skladištenje i odlaganje: Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži na temperaturi od 0°C do 25°C zaštićeno od svetlosti i toplote. Sa ostacima biocidnog proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, a sa kontaminiranom ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Mere zaštite od požara: Pogodno sredstva za gašenje je velika količina vodenog spreja. Pene za gašenje požara se ne preporučuju jer nisu delotvorne. Mogući štetnih efekti: Gutanje većih količina može biti štetno (usta dobro isprati vodom i potom popiti dosta vode). Ne izazivati povraćanje. Pri udisanju manjih količina pri rukovanju i upotrebi (npr. prskanju), kao i pri kontaktu sa kožom i očima ne očekuju se štetni efekti. U slučaju pojave simptoma zatražiti medicinski savet.

Za sva dodatna pitanja i stručnu podršku možete nas kontaktirati putem mejla, instagrama ili na broj telefona 066-6474-361 od ponedeljka do petka u terminu od 08.00h do 15.00h.